wiatraki.org.pl

2020-07-07
     


województwo :       mapa

Muzeum Wsi Radomskiej

strona www skansenu

     Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zostało powołane do życia 31 grudnia 1976 roku na mocy decyzji wojewody radomskiego. Zlokalizowane jest przy ulicy Szydłowieckiej, po obu stronach ulicy Nadrzecznej.   Radom        woj : mazowieckie
       pow: radomski
         gm: Radom
typ wiatraka :    koźlak
wybudowany :    
stan :    bardzo dobry
zabytek :    brak danych
skansen :    Radom
karta informacyjna      dodaj opis   

Galeria foto :   Radom        woj : mazowieckie
       pow: radomski
         gm: Radom
typ wiatraka :    koźlak
wybudowany :    .
stan :    bardzo dobry
zabytek :    brak danych
skansen :    Radom
karta informacyjna      dodaj opis   

Galeria foto :   Radom        woj : mazowieckie
       pow: radomski
         gm: Radom
typ wiatraka :    paltrak
wybudowany :    Przed 1920 r.
stan :    bardzo dobry
zabytek :    tak
skansen :    Radom
karta informacyjna      dodaj opis   
    Linki do stron wiatraka :    Muzeum Wsi Radomskiej
                                        

Wiatrak zbudowano w Solcu nad Wis, skd zosta zakupiony do Gniewoszowa w 1920 r. przez Wiktori Przeor. W chwili zakupu wyposaony by w kamienie do produkcji paszy (ospy) i kamienie, tzw. francuzy, do przemiau zboa na mk. Kamienie francuzy wspdziaay z odsiewaczem pytlowym. Wspczesne wyposaenie i wygld wiatraka jest wynikiem modernizacji, jakie przechodzi w po. XX w. W 1935 r. zainstalowano w nim silnik elektryczny, w wyniku czego wkrtce potem zdemontowano miga wraz z waem. W 1939 r. w miejsce francuza zakupiono w Warszawie mlewniki z firmy agiewskiego, znanej z produkcji maszyn mynarskich. Dziesi lat potem, w 1949 r. myn przeszed nastpn modernizacj. Sprowadzono kolejne walce oraz dobudowano po bokach budynku pomieszczenia na motorowni i komor kurzow. W 1953 r. wiatrak zosta upastwowiony i sta si wasnoci Gminnej Spdzielni „Samopomoc Chopska” w Gniewoszowie. Myn pracowa do 1978 r.

Galeria foto :
2006-2007
Strona wykonana w ramach pracy dyplomowej na studiach podyplomowych w Wyzszej Szkole Bankowej w Poznaniu