wiatraki.org.pl

2019-04-23
Zdrzewno    (powiat lęborski,województwo pomorskie)

przed 1945 r.
2008 r.
(fot.Artur Muller)