php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2020-08-13
Zdrzewno    (powiat lęborski,województwo pomorskie)

przed 1945 r.
2008 r.
(fot.Artur Muller)