wiatraki.org.pl

2020-02-17
Zdrzewno    (powiat lęborski,województwo pomorskie)

przed 1945 r.
2008 r.
(fot.Artur Muller)