wiatraki.org.pl

2020-01-25
Święta    (powiat złotowski,województwo wielkopolskie)

www.wies-swieta.net
Mapa z 1934 r. (www.amzp.pl)