wiatraki.org.pl

2019-10-21
Święta    (powiat złotowski,województwo wielkopolskie)

www.wies-swieta.net
Mapa z 1934 r. (www.amzp.pl)