wiatraki.org.pl

2020-05-27
Zagozd    (powiat drawski,województwo zachodniopomorskie)

Mapa sprzed 1945 r. (www.amzp.pl)
2009 r.
2009 r.