wiatraki.org.pl

2019-04-22
Owczary    (powiat oławski,województwo dolnośląskie)

ok. 1898 r.
przed 1945 r.
www.amzp.pl
Owczary