wiatraki.org.pl

2020-02-17
Owczary    (powiat oławski,województwo dolnośląskie)

ok. 1898 r.
przed 1945 r.
www.amzp.pl
Owczary