wiatraki.org.pl

2020-02-29
Kłęby    (powiat kamieński,województwo zachodniopomorskie)

2008 r.
Mapa sprzed 1945 r. (www.amzp.pl)