php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2024-06-19
Łany    (powiat kędzierz.-kozielski,województwo opolskie)

Stan w 2016 r.
(fot.)
Stan w 2016 r.
(fot.)