php 7.2
Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2024-06-17
Budzisław Kościelny
gmina:            Kleczew
powiat:           koniński
województwo:  wielkopolskie
dane wiatraka opis podstawowy
typ wiatraka koźlak Wiatrak zbudowany został w 1858 r. w Kościanie na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Fundatorem wiatraka był Roman Bresiński. Do Budzisławia Kościelnego wiatrak trafił w 1926 r. Jego właścicielem od tego czasu był miejscowy młynarz Szczepan Mrówczyński. Do końca lat siedemdziesiątych wiatrak mielił zboże, później zaczął podupadać. W w 2011 r. budzisławski „koźlak” został odrestaurowany.
istnieje tak
wybudowany 1858 r.
stan brak danych
zabytek brak danych
skansen nie
sprawdzony nie
hotel nie
ilość 0
miejsce wybudowaniaLista opisów / komentarzy :
data autor opis
2012-11-28 Filia Biblioteczna i Izba Pami Wiatrak Koźlak w Budzisławiu Kościelnym został odrestaurowany przez Gminę Kleczew w 2011 roku. Na ten cel pozyskane zostały środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wiatraku, który udostępniony jest do zwiedzania, znajduje się jego kompletne wyposażenie, m.in. koło paleczne, odsiewacz pytlowy, dwa zestawy kamieni młyńskich. Obok wiatraka pobudowana została Chata Młynarza, w której mieści się Filia Biblioteczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Obiekty są ważną dla lokalnego środowiska instytucją kultury, stanowiąc jednocześnie Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa.


Lista fotografii :
2008 r.
Renowacja - 2010 r.
Renowacja - 2010 r.