php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2023-09-23
Owczary    (powiat oławski,województwo dolnośląskie)

ok. 1898 r.
przed 1945 r.
www.amzp.pl
Owczary