php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2024-05-28
Nakwasin Nowy    (powiat kaliski,województwo wielkopolskie)

Stan w 2008 r.