php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2024-05-20
Podkońce    (powiat lipski,województwo mazowieckie)

Stan w 2009 r.
(fot.)