php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2020-07-10
     
województwo :
powiat : 
Wiatraki istniejące     nieistniejące
typ wiatraka:
stan wiatraka:
Ilość obiektów - 12/12

1   2  

Kolbuszowa

przeniesiony z :  Ruda
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   paltrak
wybudowany :   1934 r.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Ruda, typu "paltrak". Konstrukcja budynku supowo-szkieletowa oszalowana deskami. Dach trjspadowy, kryty dranicami. Wiatrak jest rozbudowanym mynkiem arnowym, napdzanym si wiatru. Sze mig deskowych, osadzonych w poziomym wale, porusza mechanizm mielniczy. migi wraz z caym budynkiem ustawiane s do wiatru przy pomocy dwch dyszli. Czworoboczne przyciesie wiatraka obracaj si lizgowo na takich samych, ale nieruchomych, osadzonych na dbowych supach przyciesiach podstawy.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )

Kolbuszowa
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   holender drew.
wybudowany :   1936 r.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Zarwnia, typu "holender", wzniesiony przez miejscowego kowala Jana Rzenika dla wasnych potrzeb. Budynek dziesicioboczny, przyciesie posadowione na betonowych stopach fundamentowych. ciany o konstrukcji szkieletowej, oszalowane deskami. Dach kopulasty, kryty blach. Mechanizm mielniczy napdzany dwunastoopatkow turbin. Kopua dachu wraz z turbin przekrcana do wiatru przy pomocy dwch drgw - dyszli. Wiatraki - holendry s szczeglnie charakterystyczne dla krajobrazu dolnego biegu Wisoki, a zwaszcza okolic Mielca.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )

Kolbuszowa
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   koźlak
wybudowany :   ok. 1910 r.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Trzswki-Kodzin, typu „kolak”, wzniesiony okoo 1910 roku w Dbrwce, w 1919 roku przeniesiony do Hadykwki, a stamtd w 1933 roku do Trzswki. Budynek drewniany, dwukondygnacyjny o konstrukcji supowo- szkieletowej, oszalowany deskami. Dach dwuspadowy, kryty gontem, z naczkiem od strony mig. Wiatrak wyposaony w kompletne urzdzenia mielnicze. Korpus wiatraka ze migami osadzony na tzw. kole, drewnianej, statycznej konstrukcji wspartej na gazach narzutowych. Do wiatru obracany przy pomocy dyszli. Ostatnimi jego wacicielami byli Micha Magda i Pawe akomy, pracowa do 1960 roku.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )

Kolbuszowa
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   koźlak
wybudowany :   kon. XIX w.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Zarbek, typu „kolak” postawiony w Woli Domatkowskiej, w 1920 roku przeniesiony do Zarbek. Budynek drewniany, o konstrukcji supowo – szkieletowej, oszalowany deskami. Wntrze jednoprzestrzenne, dwupoziomowe. Dach dwuspadowy, kryty gontem, z naczkiem od strony mig. Osadzony na drewnianej, statycznej konstrukcji, wspartej na gazach narzutowych, tzw. kole. Do wiatru obracany cay budynek ze migami. Wewntrz zachowane kompletne urzdzenia mielnicze. Wacicielami wiatraka bya rodzina Wilkw, ktra uytkowaa go do lat szedziesitych XX wieku.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz� )

Kolbuszowa
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   koźlak
wybudowany :   lata 20 XX w.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Trzswki-Kodzin, typu „kolak”, wzniesiony w Siedlance, w 1946 roku przeniesiony do Kodzin. Korpus budynku o konstrukcji szkieletowej, oszalowany deskami. Wntrze jednoprzestrzenne, dwupoziomowe. Dach dwuspadowy, kryty gontem, z naczkiem od strony mig. Urzdzenia mielnicze wiatraka napdza sia wiatru, ktra obracajc migi wprawia w ruch cay mechanizm. Wiatrak obracany jest do wiatru na drewnianej, statycznej konstrukcji, wspartej na gazach narzutowych, zwanej kozem. Pracowa do 1950 roku. Jego ostatnim wacicielem by Antoni Baka.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )

Kolbuszowa
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   holender drew.
wybudowany :   1939 r.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Padwi, typu „holender” zbudowany przez Stanisawa Skrzypka, w urzdzenia mielnicze wyposaony dopiero w 1945 roku. Budynek drewniany, dziesicioboczny. Przyciesie wizane w „gwiazd”, pooone na betonowych supach fundamentowych. Konstrukcja cian supowo - szkieletowa, oszalowana deskami. Wntrze jednoprzestrzenne, dwupoziomowe. Kopua dachu kryta pap. Drewniane migi z pirami z dartych deseczek napdzaj urzdzenia mielnicze wiatraka. Kopua wraz ze migami przekrcana jest do wiatru na drewnianych rolkach (umocowanych na szczycie statycznej konstrukcji budynku) przy pomocy dwch dyszli. Oprcz urzdze do mielenia mki wiatrak wyposaony by w jagielnik, tj. mynek do mielenia kaszy. Pracowa do 1975 roku.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )

Kolbuszowa
       woj : podkarpackie
       pow: kolbuszowski
         gm: Kolbuszowa
typ wiatraka :   koźlak
wybudowany :   1935 r.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   Kolbuszowa
   Wiatrak z Markowej typu „kolak”, zbudowany przez Stanisawa Gal /1910 - 1982/ - czowieka znanego na okolic jako „cudotwrca”, genialny mechanik, konstruktor, o ktrego zatrudnienie zabiegao w swoim czasie nawet kierownictwo rzeszowskiej WSK. Wiatrak stoi na dbowym „krlu” i na belce poziomej, na ktrej caa konstrukcja cian moe by obracana przy pomocy drgw w zalenoci od kierunku wiejcego wiatru. Skrzyda wiatraka zaopatrzone w tzw. pira z dartych deseczek, z moliwoci dokadania lub zdejmowania w zalenoci od siy wiatru i potrzeb. Myn szalowany pionowo deskami, dach kryty dranicami. Wewntrz urzdzenia do przenoszenia napdu i typowe dla mynw wietrznych wyposaenie (kamienie arnowe, kosze, sita). Przed II wojn wiatow tego typu wiatraki stanowiy czste uzupenienie kmiecych gospodarstw. W samej Markowej w latach midzywojennych mona byo doliczy si ponad 20 wiatrakw. Do dnia dzisiejszego dochoway si jedynie trzy, w tym jeden czynny.
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )

Markowa
       woj : podkarpackie
       pow: łańcucki
         gm: Markowa
typ wiatraka :   koźlak
wybudowany :   1946 r.
stan :   bardzo dobry
zabytek :   tak
skansen :   nie
   W okresie najwikszego rozkwitu mynarstwa wiatrakowego (1920-40) czynnych byo w Markowej okoo 50 wiatrakw.
    Linki do stron wiatraka :    panoramio.com
                                        
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )
  2008-03-21 ( admin )
Ponoć tego typu wiatraków zachowało się do dziś kilka na terenie Markowej.

Mielec
       woj : podkarpackie
       pow: mielecki
         gm: Mielec
typ wiatraka :   holender drew.
wybudowany :   
stan :   przebudowany
zabytek :   nie
skansen :   nie
  
    Linki do stron wiatraka :    Tajemnica świstka papieru
                                        
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )


Galeria foto :Niewodna
       woj : podkarpackie
       pow: strzyżowski
         gm: Wiśniowa
typ wiatraka :   koźlak
wybudowany :   
stan :   brak danych
zabytek :   brak danych
skansen :   nie
  
  Komentarze do wiatraka :  ( dodaj komentarz )
  2010-11-11 ( wik. Grodzki )
jest to wiatrak ze wsi Różanka,gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, właściciel pan Ogorzałek.


Galeria foto :1   2  


2006-2007
Strona wykonana w ramach pracy dyplomowej na studiach podyplomowych w Wyzszej Szkole Bankowej w Poznaniu